Contoh Naskah Ketoprak Babad Baturraden Versi Kutaliman

Contoh Naskah Ketoprak Babad Baturraden Versi Kutaliman

Ketoprak  “BABAD Baturraden” Versi kadipaten kutaliman


Kentong 1x gamelan siap-siap
Kentong 3x gamelan mulai (talung manggung)

Narasi    :
Nuwun poro rawuh sadoyo kakung soho putri, keparengo kawulo uluk salam... Merdeka!!... Maturnuwun
Tentremo rahayu wonten kito sadoyo, muji syukur wonten ngarso paduko Gusti Allah ingkang moho agung lan kuoso....

Poro sutrisno kakung soho putri, sugeng ndalu sugeng pepanggihan lumantar pagelaran seni budaya jawi arupi ketoprak saking paguyuban mudo budoyo dusun .................. Ingkang dipun pandegani dening bapak ............................

Paguyuban ketoprak ......................................
 ingkang bade ngayaih pakaryan :

gamel citra wirya katindak aken dening mas ....................

gamel sutojoyo katindak aken dening ................................

adipati adinoto luhur katindak aken dening .......................

dewi mlati sari katindak aken dening ...................................

siluman condro wulung katindak aken dening ....................

prajurit setunggal katindak aken dening .............................

prajurit kalih katindak aken dening ...................................

prajurit tigo katindak aken dening ......................................

prajurit sekawan katindak aken dening .................................

kanti mundut makaryo BABAD BATURRADEN

Ing jaman rumiyin, wonten kadipaten ingkang naminipun kadipaten kutaliman... sang adipati kagungan putra lan putri ingkang bagus lan ayu.

Salah satunggalipun putri sang adipati wonten jalinan asmoro utawi gandrung- gandrung kapirangu kalih joko sutojoyo,, nanging amargi saged ngendih kawibawanipun sang adipati, awit joko sutojoyo jejering gamel tukang ngrumat turonggo.

Nuwun poro pamiarso kakung soho putri, ngaturaken sugeng ndalu sugeng mriksani ngantos paripurna anggen kito makaryo. Paguyuban .................... dusun ................ngluhuraken manunggaling karso.. SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA.. bebasan RAWE – RAWE RANTAS, MALANG – MALANG PUTUNG.. Surodiro joyoningrat lebur dening pangastuti... Nuwun...

Suara Kentongan
ADEGAN I
Nuwun poro sutrisno kakung soho putri, mekaten wau nembe kapiarso ungeling gending Talu Manggung.. salajengipun bade kapiarso ungeling gending ladrang Moncer minongko kagem ngiringi gamel sutojoyo lan gamel citra wirya ing papan panggenan kandang turonggo.. Sumonggo.. sugeng ndalu sugeng mriksani..

Dialog 1

Gamel  wirya    : jarane wis pada di empani cah bagus?

Suta                  : sampun kang,, sampun kulo empani sedoyo.. kandang     sampun kulo resiki

Gamel wirya      : manteppp... aku seneng di rewangi kowe,,, opo bae di telateni... tek dongakna     mbesuk   kowe dadi wong begya lan mulyo cah bagus...

Suta                   : pendonganipun kang..

Gamel wirya       : sing jenenge dadi wong nom kuwe ya kudu sregep, cekat ceket, lan aja wedi kesel.. Apa bae pegaweane, ya kudu di lakoni karo bungah... jajal di pikir bae sing waras...Kowe nduwe impen – impen sing di karepi, nanging saben dinane turu bae.. opo arep kewujud? Ya ora bakal to..

Suta                     : nggih kang.. matur nuwun sanget kangge pituturipun lan wejanganipun,, kulo nggih katah sinau saking panjenengan.

Gamel wirya          : aku yo anu wis tuo,wis akeh sing tek lakoni, eeeh wis wis.. ayuh di labuhi maning pegaweane,, mengko mbok gusti adipati rawuh, malah awake dewek dadi kisinan...

Suta                       : nggih kang..

Dialog 2

 ( adipati mlebu karo prajurit)  

Adipati                   : (mlaku-mlaku karo ndelengi jarane) apiik – apik (karo ngangguk-ngangguk ndase) Sutojoyo... ngeneh merek, ben aku krungu suarane kowe  

Suta                      : sendiko dawuh gusti (merek), wonten menopo gusti?

Adipati                  : pegaweanmu nggawe aku bungah,, saben dino kandange tambah resik lan jarane  Sehat - sehat.. ora luput angger aku nrima gamel sing kaya kowe..

Suta                       : matur sembah nuwun gusti.. kulo nggih kathah sinau kalih kakang wirya..

Adipati                     : yoyoyoyo.. aku ono pituah nggo kowe suta..

Suta                         : sendiko dawuh gusti,, kados pripun gusti?

Adipati                     : mbok menawa kowe ono karep mlaku-mlaku ben waras atine.. ora mung nang  papan ngene bae.. aku ngolihake kowe njukut ngaso nang dina pasaran legi,, kowe biso mlaku-mlaku nang seputeran kadipaten kutaliman.. yo wis yo.. di terusna  maning pegaweane.. sing podo sregep..

Suta                         : Nuwun inggih sendiko gusti ngestoaken

(gamelan, layar nutup)

Adegan II

Sa sireping gending Ladrang Moncer bade kalajengaken ungeling gending Ladrang Wahyu, minongko kagem ngiringi dewi mlati sari wonten ing papan wono cendana sari, sumonggo... sugeng mriksani..     Teks ladrang wahyu

Protaruno,angudio..                                                                                                                                                             Sanes koro mongkosanguning.                                                                                                                                           Marsudi ingkawruh                                                                                                                                                                  Kangakehgunane                                                                                                                                                                        Bisanesembodo                                                                                                                                                               Tlatenono 2x
Tansah Tekun....

Kocap kacarito, mangkono to wau dewi mlati sari nembe kondur saking padepokan , saking griyanipun biyung emban kertosono.

Wonten ngandap gunung cendana, wonten raksasa condro wulung ngadang ing tengah dalan badhe mongso dewi mlati sari.. namung keleresan gamel sutojoyo saweg mundut rumput, pramilo sutojoyo paring pitulungan..

Dewi                   : tulung... tulung...

Condro wulung    : sssttttt..... sssttttttt.... ra sah mlayu cah ayuuu... ngeneh merek,,     arep tek pangan awakmu sing alus pisan...

Dewi                     : ampuuun... tulung aku aja di pangan... tuluuung....

(suta muncul nang panggung)

Suta                       : mandeggg.... aja di terusna.. angger wani,, lawan aku... aja mung wani karo wong wadon..

Condro wulung       : sssttttt....ssssttttt.... hahahahahaha... ana bocah gemagus sing     wani karo aku..tek pangan sisan lorone ben aku tambah wareg...

(suta tarung karo Condro wulung)

Suta                 : panjenengan mboten nopo-nopo?

dewi                 : nggih kakang.. kulo mboten nopo-nopo.. matur nuwun sanget sampun nyelametaken kulo... kakang sinten nggih asmanipun?

Suta                 : kulo sutojoyo, saking dusun kaliputra,, nyambut damelipun teng kadipaten kutaliman
    nek panjenengan meniko sinten nggih?

dewi                  :  kulo putrinipun kanjeng adipati kutaliman...

Suta                  : aduh nyuwun pangapuntenipun dalem meniko sampun njambel kromo mboten ngagem toto kromo dateng gusti ayu..

dewi                  : nggih mboten dados menopo, sedoyo wau dereng mangertos.. kulo maturnuwun sampun dipun tulung kalis saking sambe kolo.. Monggo.. sareng-sareng kondur dateng kadipaten

Suta                   : nuwun inggih sumonggo, kulo ndereaken...

Mangkono to wau dewi mlati sari kondur dateng kadipaten kutaliman kalih joko sutojoyo.. lampahipun kados dewo ing ngayunan, sualasih sulandono

(gamelan, layar nutup)

Adegan III

Nuwun poro sutrisno nunggil panggenan sejen caritane ing kandang turonggo kairing ungeling gending Gudril, Sumonggo.. dados...

(kandang jaran)

Dialog 1

(suta lg leyeh-leyeh karo nembang ngidam sari.. karo nyekel surat)

Gamel wiryo     : oalaah sutaaa sutaaa... kowe lg kenapa jane.. koyo lg ketempelan demit...

Suta                  : mboten enten nopo-nopo kang..(ngumpetna surat)..

Gamel                : apa kuee sing nang tanganmu.. ndelenggg (karo ngrebut surat)... oalah gusti...Kewanen kowe bocah.. ora melek opo kowe sutaa.. ojo nglunjak suta.. ora nyadar kowe kuwe sopo...

Suta                 : anu kakang.. (ragu-ragu) anu kakang.. wis kebanjur.. aku wis tresno pisan kalih gusti dewi...

Gamel              : waduhh.. kualat kowe suta... aku ora melu-melu kiye.. jaaannnn

Dialog 2

(dewi melati sari mlebu.. )

Gamel              : wonten menopo gusti rawuh mriki?

dewi                 : aku ono perlu karo suta kang..

Gamel              : ooh nggih.. nyuwun ngapunten, kulo bade nerusaken pedamelane kulo gusti putri..

dewi                 : monggo,, ndereaken mawon kang..

(gamel metu)

dewi                 : kakang sutaaaa...

Suta                 : dewi...

(cekel-cekelan tangan)

dewi                  : aku kangen karo kangmas suta.. saben dina kelingan terus karo kangmas suta sing kulo tresnani..

Suta                  : sami mawon dewi, kulo nggih tresno dumateng gusti ayu melati sari,, mboten wonten wanito sanes sing kulo tresnani

dewi                   : alaah kangmas suta bisa wae...mbok ya aku ojo di undang gusti putri,, di undang dewi melati sari bae

(suta nembang)

 dewi                   : kangmas.. aku arep ngendika sing tenanan karo kangmas suta..

Suta                  : ono opo dewi melati sari?

dewi                  : kangmas temenanan mboten to karo aku?

Suta                  : ya tenanan dewi.. tapi aku yo mung wong biasa.. nang ngkene mung dadi gamel.

dewi                   : ya ora dadi ngopo kangmas.. aku kepengin urip karo kangmas selawase. aku kepengin dadi Garwane kangmas suta... mbuh priwe carane..

Suta                   : aku yo kepingin dewi dadi garwaku.. nanging..

dewi                   : saiki ngene kangmas sutojoyo, awit kangmas jejering gamel, nek aku jejering putri kadipaten, jelas kanjeng romo ora bakal maringi restu, mulo meniko, ayuh podo bareng-bareng ninggalake kadipaten kutaliman.

Suta                  : ora dewi.. aku wong lanang kudu dadi wong sing wani.. saiki aku arep sowan kalih Gusti adipati..

dewi                     : ojo kangmas..

(suta metu kang panggung)

dewi                     : kangmas... kangmas suta....

(gamelan, layar nutup)


Adegan IV

Mekaten to wau ingkang dados gempaling carito.. Wonten ing kadipaten kutaliman, Adipati adinoto luhur ngonten aken paseban.. Sang adipati ka adep dening patih lan prajurit.. ingkang ngasto payung agung kang ginambar warno-warno..  
  (Gending Puspowarno)

Adipati                    : prajurit, opo andadeake guguping panggalih siro ingsun timbali?

Prajurit 1                 : nuwun inggih gusti.. sepindah kulo ngaturaken sembah sungkem dumateng gusti

Adipati                     : yo wis tak tompo andadeake bungah atiku

Prajurit 1                   : nuwun gusti adipati andadosaken kahyating manah kawulo katimbalan dening gusti?.. nopo wonten gajah medhot saking wantilan?,, nopo wonten macan mbedal saking krangkeng? Nopo wonten parang muko dateng kadipaten kutaliman..
     menawi mekaten, kulo sampun siap siogo..

(prajurit 2 mlebu)

Prajurit 2                 : Nuwun sewu gusti adipati, dalem sowan tanpo tinimbalan,, wondene sowan kawulo wonten pawartos ingkang mboten nyekecaaken..

Adipati                    : ono pawarto opo prajurit?

Prajurit 2                 : meniko pawartosipun joko sutojoyo wonten nggonjak susilo dumateng dewi Melati sari.. mangke ingkang ndadosaken ngendih kawibawanipun kanjeng adipati

Adipati                     : opooo... joko sutojoyo jejering gamel wani nggonjak susilo karo dewi melati sari putriku? Timbalono joko sutojoyo supoyo munggah marang sitinggil binotoroto..

Prajurit 2                   : sendiko gusti..

 (suta mlebu)

Suta                            : kulo ingkang sowan gusti kanjeng adipati..

                                      Ngaturaken sembah sujud gusti..

Adipati                        : kabeneran suta.. aku wis prentah prajurit nggo nimbali sliramu.. cobo,, ngendiko kang  cetho..

Suta                             : dados niki gusti.. sakderengipun dalem nyuwun pangapunten.. kawulo ngertos bilih drajatipun sampun benten nanging kawulo tresno kali gusti dewi mlati sari..

Adipati                         : sutojoyo murang toto. Saiki bandanen.. leboake ing kunjoro

Prajurit                          : sendiko dawuh gusti..

(putri mlebu...)

dewi                               : ampun mekaten kanjeng romo, awit ingkang lepat kawulo, sanes sutojoyo ingkang nggonjak susilo kawulo kanjeng romo

 (adipati metu sekang panggung,, di susul prajurit lan putri)

(gamelan, layar nutup)

Dagelan

Nuwun poro pamiarso, sampun dawah wancinipun adicoro ingkang poro rawuh tenggo.. kagem girang-girang gumujeng poro bodor ing papan panggenan taman sari ingkang samio gegojegan soho jogedan kanti gending senggot.. sumonggo....


Adegan V

Mangkono to wau jagade katingale peteng lelimengan pedhut anggendanu, wonten udan grantang kenging pangari bawane adipati adinoto luhur ingkang saweg nandang sungkowo sawan-sawan tangis keronto-ronto menggalih aken tumindake dewi mlati sari.. kang nggawe lingsem, koyo mangkono tangise sang adipati adinoto luhur andadosaken kadipaten kutaliman sunyi lan sepi.. Namung wonten suwantening jangkrik kang ngikrik..

Adipati                : Jagad dewo wasesaning batoro.. ora ngiro babar pisan ono lelakon kang koyo ngene..ing mangko aku sawijining adipati kang gung binatoro, sekti mandra guno bebasan ora tedas tapak paluning pande, tinatah mendat jinoro wenter. ugo aku wis kondang adipati kutaliman, kawulane ayem tentrem, kotane gede obore, padang jagade, wis adoh kuncarane ugo duwur kukuse, ko biso ono lelakon sing ngisin-ngisinake ing ngatase bocah ngarit ko ngendih kawibawanku.. arep ono kedadian opo ing jagad iki??

(prajurit mlebu)

Prajurit 1              : kawulo ingkang sowan gusti,,, katiwasan gusti kanjeng adipati.. joko sutojoyo saged mbedal saking kunjoro, malahan mlajar kalih dewi mlati sari..

Adipati                 : kurang ajar.. murang toto sutojoyo... prajurit, bujung sutojoyo, bandanen,, rangket, lebokno ing kunjoro..

Prajurit 1               : sendiko gusti... heeh poro konco prajurit, ayuh podo di bujung sutojoyo, rangket, lebokno ing kunjoro

Prajurit 2,3,4         : sendiko...

(gamelan, layar nutup)

Adegan VI

(di awali adegan suta karo putri mlebu, terus di susul prajurit)

Prajurit 2               : suto joyo .. murang toto.. kowe arep budi tak sembadani,, ari pancen kowe bocah kang digdoyo, sekti mandraguno, arep adu atosing balung wuleding kulit, bakal tek ladeni, bakal tek lakoni pecahing dodo luntahing ludiro..

sutajaya                 : Prajurit.. aku iki sutojoyo.. sanajan mung bocah melung kaliputra, ora bakal miris karo sumbarmu.. ngati- ati luput pangindamu, tak candak bangkekanmu, tak sabetaken watu, bakal rontok balungmu..

prajurit 2                : sumbarmu koyo biso nugel wesi gligen, mecahake watu item, luput katuranggamu mati dening aku..

(suta tarung karo prajurit,, akhire kalah)

Adipati                   : prajurit.. wis ojo ko terusno... anggonmu padudon lan perang tanding mbok ngasi ono rojo pati.. lan saiki joko sutojoyo wis dadi bandan,, gered, lebokno ing kunjoro.

dewi                        : kanjeng romo.. nyuwun pangapunten, kangmas sutojoyo sampun dipun prejoyo awit kangmas sutojoyo mboten lepat.. ingkang lepat kawulo, menawi kangmas sutojoyo di prejoyo lan di kunjoro,, kulo bade mati obong ing dahono murub..    
    
Adipati                      : mlati sari.. ojo lancang pangucapmu.. mati obong ora bakal manjing ing nirwono.. dadi sukmo gentayangan.. wis lagi jamane wong tuwo kudu manut wong enom.. tek paringi donga lan restu, nanging ono saranane.. saranane,, ora keno kondur ing kadipaten kutaliman, sebab kedadian iki gawe isin marang kawulo.. kowe manggona ono ing sikiling gunung slamet.. mbesuk yen ono rejaning jaman..
      panggonan iki di jenengi baturaden.. awit sutojoyo batur, nanging kowe mlati sari keturunan raden.. sineksen dening yang moho kuoso dadio Baturraden...

(layar nutup, gamelan lan penutup)

(tembang baturraden)

Kentong 2x

(ayak pamungkas)

PENUTUP

Nuwun poro pamiarso kakung soho putri, pagelaran ketoprak paguyuban .......................... dusun .......................... sampun paripurno ing karyo..

Matur nembah nuwun dumateng sedoyo poro pamiarso, ingkang mbucal tempo, kerso mriksani pagelaran ketoprak ngantos dumugi paripurno ing karyo.. kito sakonco tinarbuko nampi saran soho kritik waton anggadaih tujuan ingkang sae.. murih ngrembokoning seni budoyo jawi ing bumi nuswantoro..

Wasono kulo aturaken joyo-joyo wijayanti.. surodiro joyoningrat lebur dening pangastuti... nuwun...nuwun... nuwunn..

contoh bisa di lihat di https://www.youtube.com/watch?v=SVrSP7-mnNs

 

Andreas DP/ kampungmart.com

081391878599

 

COMMENTS (0)

  Leave a reply

  Name*
  Email*
  Foto Anda*

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Your Comment*